GetLinks opens Presale of platform tokens

GetLinks.io, the first blockchain application technology platform about human resource connection network, considered a revolution for the field of employment and education, has just announced the opening time of the project’s LINKS token presale. The opening time for sale is set from December 1, 2021 to December 2, 2021.

Tokens of the GetLinks.io platform have a total supply of 250,000,000 LINKS token and the total number of tokens offered for sale in this round accounted for 40% of the total supply.

The price of LINKS token will be fixed at 0.01$ per token under the over-allocation method to ensure fair allocation. There is a special point, the tokens purchased in this presale will not be locked. That is, after buying the LINKS token, you can completely buy it or resell it immediately.

To participate in prealse LINKS token, you go to GetLinks.io at 1:00 p.m. on December 1, 2021. Presale will run until December 2nd, 2021 and you can buy LINKS Tokens in this round before the Public Sale on Dec 3 onwards.

GetLinks.io is the leading workforce-connected digital network in Southeast Asia and the Greater Bay Area (Greater Bay Area) helps promote a global freelance environment in a decentralized way by applying blockchain and DeFi technology. Built to empower agile business models, employees can now become Founders and “money worries” will no longer be an issue.

Pichaya Srifar (CTO), co-founder of GetLinks shared:

"GetLinks đứng về khía cạnh tài năng, bây giờ họ muốn có một phương thức làm việc khác. GetLinks làm việc với khách hàng của chúng tôi để xây dựng các nhóm tốt nhất để hoàn thành công việc, cho dù vai trò là vĩnh viễn, hợp đồng dựa trên dự án, làm việc tự do ngắn hạn hay từ xa trên toàn cầu, việc tiếp cận với những tài năng toàn cầu tốt nhất chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Token LINKS của chúng tôi cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ sinh thái phi tập trung và khuyến khích tất cả các bên liên quan phát triển mạng lưới. LINKS được sử dụng để chi phối và phát triển từng khía cạnh của mô hình GetLinks Web 3.0 mới trong khi vẫn giữ cho quy trình minh bạch cho tất cả các bên liên quan."

All utility purposes provided or received from the LINKS token exchange are quoted based on LINKS USD/BUSD and while the token value varies, the underlying value ratio of the service or product have not changed. Some items can only be traded using LINKS.

"Với việc công nghệ thâm nhập sâu rộng vào thị trường đại chúng, nó cho phép GetLinks thúc đẩy sự hòa nhập tài chính và giáo dục tốt hơn. Với blockchain, nó mở ra một kỷ nguyên mới của các giải pháp fintech cho phép chúng tôi giúp các nhân tài kiếm tiền và chi tiêu khôn ngoan hơn bất kể họ ở trong thế giới thực (physical world) hay trong thế giới ảo (metaverse). Chúng tôi tin rằng sự phát triển của hệ sinh thái sẽ mang lại lợi ích cho nhân loại và cho phép tất cả chúng ta đồng ý và chung tay giải quyết một số vấn đề ESG đang tăng tốc hiện nay" ông Pichaya tiếp tục chia sẻ.

Finally Mr Pichaya conclude:

"Xu hướng metaverse là có thật và đang nổi lên và cho thấy nhiều công ty đang khám phá cách họ có thể áp dụng nó. GetLinks nhận thấy rằng nó có tiềm năng phát triển cơ hội việc làm hơn nữa. Nguồn nhân sự bây giờ có thể được tuyển dụng và làm việc ảo trên metaverse. Mục tiêu cuối cùng của GetLinks.io và mã thông báo LINKS của nó là trở thành nền tảng hỗ trợ và kết nối tài năng và nhà tuyển dụng với việc làm không biên giới trên metaverse"

For those interested in the LINKS token presale, you can follow and update information at:

Virtual currency corner

Join the discussion with GTA team at:
Website | Facebook | Twitter | Trading | Research | Youtube

SEC Approves 3rd Bitcoin (Future) ETF Application
What is Geist Finance (GEIST)? Lending platform
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Decentralway Coin News - Tech News - Latest News Blockchain